SKULPTURER - SCULPTURES

JOSEPH SALAMON


SCULPTEUR


1. Bronze 70 cm. high   40.000 kr.

2. Bronze 30 x 30 cm.      20.000 kr.

3. Bronze 50 cm. high   30.000 kr.


4. Bronze 65 cm. high    30.000 kr.

5.  Bronze 30 x 20 cm. SOLD - SOLGT

6. Bronze  25 x 18 x 8 cm.   8.000 kr.

7. Limestone  10 cm.  1.000 kr.

8. Marble 12 x 15 cm.  3.000 kr.

9. Aluminium 10 cm.  1.000 kr.

10. Granite 10 cm.  900 kr.

11. Marble  20 x 18 cm.  3.000 kr.

12. Marble  20 x 14 x 8 cm.  9.000 kr.

13. Marble 20 x 12 x 10 cm.  8.000 kr.


14. Marble 30 cm. high SOLD - SOLGT

15. Bronze 20 cm. high 10.000 kr.

16. Bronze 22 cm. high  16.000 kr.

17. Bronze 30 x 10 x 6 cm. 14.000 kr.

18. Bronze 30 cm. high  15.000 kr.

19. Bronze 30 cm. high  20.000 kr.

20. Bronze 35 cm. high  20.000 kr.

21. Bronze 17 x 18 x 10 cm.  12.000 kr.